Grond, afbraak & opruimingswerken

Grondwerken

Grondige aanpak. Het uitgraven van bouwputten is onze dagelijkse werkzaamheid. Deze grondwerken gebeuren zowel in open lucht als ondergronds, in alle omstandigheden onafhankelijk van de bodemgesteldheid of het klimaat.

NV De Coster Lode beschikt over het vereiste materieel voor het uitvoeren van grondwerkzaamheden van uiteenlopende aard en omvang: wielladers, mobiele kranen, rupskranen, een uitgebreide vloot vrachtwagens en diverse moderne en goed onderhouden machines. Deze kunnen worden voorzien van de nodige uitrustingstukken.

 • Uitgraven van bouwputten
 • kelders en funderingen met of zonder afvoer van aarde
 • Uitgraven van grachten en vijvers
 • Aanvullingen en ophogingen al dan niet met verdichting
 • Graven van bedding voor wegenbouw
 • Graven van rioolsleuven
 • Graafwerk voor ondergrondse parkings
 • Bouwen van dijken
 • Aanleg of afdekken van stortterreinen
 • Aanleg van waterbekkens
 • Ruimen van slipbekkens
 • Aan- en afvoer van grond
 • Nivelleren van terreinen, wij beschikken over lasergestuurde machines
 • Leveren van aanvulgrond en teelaarde, gebroken puin – beton – grond
 • Uitbreken en afvoeren van bestaande verhardingen zoals beton, asfalt, klinkers, kasseien …
 • Plaatsen van reservoirs en allerlei putten
 • Plaatsen van riolering
 • Maken van een regenwaterbassin
 • Aanleggen van parkings, opritten,.. eventueel met gepolierde betonvloeren
 • Bouwrijp maken van terreinen

Afbraakwerken

Heden ten dage is sloopwerk specialistenwerk dat door ons wordt uitgevoerd met geavanceerd materiaal.

NV De Coster Lode is gespecialiseerd in het geheel of gedeeltelijk slopen van objecten. Vanuit het milieuoogpunt wordt voor aanvang van een project gekeken naar het toekomstige hergebruik van de vrijkomende materialen overeenkomstig het Bouwstoffenbesluit.

De Coster heeft in zijn vakgebied een uitstekende reputatie verworven bij tal van kleine en grote opdrachtgevers en is toonaangevend in de branche. Variërend van woningen tot complete fabrieks- en kantoorgebouwen. De sloopwerken kunnen compleet worden uitgevoerd. Inclusief het gescheiden houden en afvoeren van de verschillende afvalstromen. Puin wordt verwerkt tot gecertificeerd granulaat.

Slopingen

 • Slopen van residentiële gebouwen
 • Slopen van industriële gebouwen
 • Slopen van betonconstructies
 • Slopen van staalbouw
 • Slopen van ondergrondse constructies
 • Ontmantelen van gebouwen ten behoeve van hun renovatie

Bij het uitvoeren van deze werken komen VEILIGHEID & MILIEU op de lste plaats. Dankzij het machinepark, gebaseerd op de nieuwste technologieën worden er bij een afbraak de geluiden en trillingen tot een minimum beperkt.

Wij beschikken over degelijk opgeleide en betrouwbare werknemers: dankzij onze dagelijkse inspanningen is NV De Coster Lode een rondom gecertificeerd bedrijf dat beschikt over de nodige certificaten.

Slopingen en opruimingen:

 • Slopingen en opruimingen:Slopen van industriële en particuliere gebouwen, hoog en laagbouw
 • Afbraak van betonconstructies
 • Afbraak van fabrieksschouwen
 • Binnenafbraak
 • Slopen van bunkers
 • Slopen van metaalconstructies
 • Eventueel afzonderlijk binnenontmanteling en binnensloop
 • Uitbraak van beton- andere verhardingen
 • Afvoer van afbraakmaterialen met eigen vrachtwagens en containers

Recycling

De afvalberg neemt steeds toe en afvalrecycling helpt dit probleem op te lossen.

NV Lode De Coster beschikt over een terrein met installaties voor het breken van puin en zeven van grond. Op het terrein kan men eveneens terecht voor het storten van afbraakpuin, gewapende en ongewapende beton. Tevens kan er Certipro gekeurd gebroken beton, puin en zeefzand afgehaald of besteld worden. Door optimale scheiding en bewerking van afval en deelstromen wordt uit het ruwe afvalproduct een maximum aan hoogwaardige grondstoffen teruggewonnen.

Steenachtige afvalstoffen worden door NV Lode De Coster verwerkt en gerecycled tot hoogwaardig granulaat. Puin wordt dusdanig bewerkt dat het materiaal voldoet aan de milieuhygiënische eisen van het Bouwstoffenbesluit. Voor acceptatie van de steenachtige materialen wordt gebruik gemaakt van een weegbrug met een capaciteit van 70 ton.

Onze daartoe opgeleide medewerkers beoordelen of het materiaal wat ter verwerking wordt aangeboden voldoet aan de voorwaarden voor acceptatie. Het gerecycled product wordt onderverdeeld in drie categorieën:

 • Betongranulaat 0/40
 • Menggranulaat 0/40
 • Menggranulaat 0/10
 • Betongranulaat 0/10

De puingranulaten kunnen worden toegepast als verhardings- en/of funderingsmateriaal in de wegenbouw.

RECYCLING IS THE FUTURE OF TOMORROW

Onze breekinstallatie heeft een voorzeef die het fijne materiaal uitzeeft en het grove materiaal geleidelijk in de breekkamer laat komen. De breekkamer bestaat uit een bekkenbreker. Het puin komt op een afvoerband, waar een magneetscheider het ijzer uit het gebroken materiaal verwijdert. Het gebroken granulaat gaat naar een nazeef, die de bovenmaat en de juiste maatvoering bepaalt. De breker wordt gevoed met een kraan en het eindproduct wordt op de voorraadplaats gebracht met een wiellader.

MOBIELE BREEKINSTALLATIE 

Wij beschikken over een nieuwe mobiele breekinstallatie die uw afval bij u op uw werf of depot ter plaatse kan breken en zeven. Het puin kan weggeladen worden met een wiellader.

MOBIELE ZEEFINSTALLATIE 

Voor grond en stenen en ander bouwafval beschikken wij over een nieuwe hoogrendements rupsmobiele zeefinstallatie. Deze machine is uiterst geschikt om grond en stenen uit elkaar te halen en dit met een zeer hoog rendement en herbruikbare producten. Grond kan gezeefd worden op 0/10 en terug voor teelaarde aangewend worden. Voor gemengd afval is er plaats voorzien op de eindband waar mensen manueel het hout, plastic enz. kunnen afrapen zodat uw puin zuiver aangewend kan worden. Er is ook een trommelzeef voorzien van 20 mm en 30 mm.

Container huren

Wij plaatsen containers van verschillende maten op het gewenste uur en plaats. Als de container vol is kunnen we de container min. 1 dag erna komen ophalen. Meer informatie over containerverhuur.
Containers voor verschillende materialen:

 • Bouwpuin (max 10 cube)
 • Grof vuil container (10/15/30 cube)
 • Hout (10/15/30 cube)
 • Zwarte grond (max 10 cube)
 • Zwarte grond met stenen (max 10 cube)
 • Eternit/ asbest platen (10/15 cube)
 • Roofing (10/15/30 cube)Voor meer informatie kan u ons steeds contacteren.

Betoncentrale

Onze betoncentrale is gevestigd op de Peerderbaan 105 te Hechtel
Wij produceren materialen voor de bouw en wegenbouw

Wij kunnen kwaliteitesvolle producten afleveren zoals magere beton, stabilisatiebeton, cementgebonden steenslag, enzovoort.

Parking

Het realiseren van een prachtige oprit of een overzichtelijke parking is tevens een specialiteit van NV De Coster Lode. Dankzij onze ervaring in infrastructuurwerken kunnen we de klanten een degelijk advies leveren voor de aanleg van zijn oprit en/of parking. Met een uitgebreid gamma van betonklinkers of klinkers kunnen we uw wensen vervullen. Ook de kleuren, formaten en verschillende legpatronen zullen u verbazen. Wij bieden u waar voor uw geld met een uitzonderlijk hoge afwerkingsgraad aan een zeer concurrentiële kostprijs. Er zijn vele mogelijkheden.

Riolering

Wij leveren en plaatsen rioleringsbuizen en putten en zorgen voor een correcte aansluiting op het netwerk tot in de puntjes.

Dit zowel voor pvc als betonnen buizen.

Grondstabilisatie

Grondstabilisatie heeft verschillende voordelen:

 • het verminderen van steenslag
 • Verbeteren van het dragvermogen van de grond
 • Geen afvoer van grond
 • Snellere uitvoeringstijd
 • Kostenbesparend